PIANO Håndverk

PIANO Håndverk

Besøk vårt utsalg i Narverødveien 40 vis a vis den gamle Saba tomta på Råel. Der har vi også verksted, lager og pianoskole. 


Slagen Pianoverksted har f.o.m. 1.5.2021 flyttet sin virksomhet til Narverødveien 40 i bygg 2 på Råel nord for Tønsberg. Der er det til enhver tid utstilt en rekke pianoer og flygler. Disse blir grundig restaurert slik at de skal oppleves som nye som man også ser nevnt i referansene. Prisene begynner på ca. kr. 16.000 og det gis 10 års garanti. Enkelte instrumenter kan leveres til en betydelig lavere pris med en såkalt leie-eie avtale slik at man kan betale ut instrumentet etter noen måneder eller bytte det ut med et annet instrument der det innbetalte beløp trekkes fra i sin helhet på kjøpesummen på det instrumentet man velger å beholde.