Lærling

Jacob Solheim (25) har vært lærling hos Slagen Pianoverksted siden august 2019. Jacob og jeg fant rask tonen, og han fikk på kort tid forståelse av hva faget dreier seg om. Det at han er pianist (og trommeslager) er ingen ulempe, og han har god rygg til å være med å løfte og transportere tunge pianoer og flygler. Jacob har tidligere jobbet med mekaniske fag, og det kommer godt med når han skal reparere mekanikken i pianoer og flygler. Han er også ivrig når det gjelder å lese i fagbøkene.

I løpet av et knapt år har Jacob lært å stemme såpass bra at han nå har begynt å stemme ute hos kunder. Mekanikkarbeid og reparasjoner kan han også utføre på en tilfredsstillende måte. Det han trenger er rutine, og det får han nå både i verkstedet og ute hos kundene – med tett oppfølging av meg.